Cykle Nauczania

Cykle Nauczania

Cykl 6-letni

Zajęcia indywidualne:

Nauka na instrumencie głównym w klasach I-III odbywa się dwa razy w tygodniu po 30 minut , a od klasy IV po 45 minut.

Zajęcia z akompaniatorem we wszystkich klasach – jeden raz w tygodniu po 15 minut (z wyłączeniem pianistów, akordeonistów i gitarzystów).

Nauka na instrumencie dodatkowym – fortepianie rozpoczyna się w klasie V dla tych uczniów, którzy grają na innym instrumencie niż fortepian – jeden raz w tygodniu po 30 minut.

Obowiązkowe zajęcia grupowe dla cyklu 6-letniego:

 • Klasa I – kształcenie słuchu – 1 raz w tygodniu po 45 minut.
 • Klasa I – rytmika – 2 raz w tygodniu po 45 minut.
 • Klasa II, III – kształcenie słuchu – 2 razy w tygodniu po 45 minut.
 • Klasa II, III – rytmika – 1 raz w tygodniu po 45 min
 • Klasa IV, V i VI – kształcenie słuchu – 2 razy w tygodniu po 45 minut.
 • Klasa IV, V i VI – audycje muzyczne – 1 raz w tygodniu po 45 minut.
 • Klasa IV, V i VI – chór lub orkiestra lub zespół – w wymiarze 2 godzin lekcyjnych w tygodniu.

Cykl 4-letni

Zajęcia indywidualne:

Nauka na instrumencie głównym we wszystkich klasach cyklu 4-letniego odbywa się dwa razy w tygodniu po 45 min.

Zajęcia z akompaniatorem we wszystkich klasach – jeden raz w tygodniu po 15 minut (z wyłączeniem pianistów, akordeonistów i gitarzystów).

Nauka na instrumencie dodatkowym – fortepianie rozpoczyna się w klasie III dla tych uczniów, którzy grają na innym instrumencie niż fortepian – jeden raz w tygodniu po 30 min.

Obowiązkowe zajęcia grupowe dla cyklu 4-letniego:

 • Klasa I – kształcenie słuch – 2 razy w tygodniu po 45 minut.
 • Klasa II, III i IV – kształcenie słuchu – 2 razy w tygodniu po 45 minut.
 • Klasa II, III i IV – audycje muzyczne – 1 raz w tygodniu po 45 minut.
 • Klasa II, III i IV – chór lub orkiestra lub zespół –  2 razy w tygodniu po 45 minut.
Skip to content