Ogłoszenia

Wielkimi krokami zbliżamy się do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Muzycznej I stopnia w Pionkach 😃
1 września 2021r. (środa) o godzinie 16:00 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I-szych rozpoczynających naukę w naszej szkole .
 
Uczniowie pozostałych klas o godzinie 16:00, udają się bezpośrednio do sal na spotkanie z nauczycielem instrumentu głównego. 🙂
Do zobaczenia! 🙂

12 czerwca 2021r. w naszej szkole odbędzie się dzień otwarty dla kandydatów na uczniów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Pionkach.

O godzinie 9:00 na Sali Koncertowej rozpocznie się prezentacja instrumentów na jakich można rozpocząć naukę w naszej szkole, następnie uczniowie Szkoły Muzycznej w Pionkach zainscenizują przebieg egzaminu wstępnego.

Zapraszamy ! 

Pionki, 2 czerwca 2021r.

W związku z wątpliwościami związanymi z dalszym funkcjonowaniem szkół artystycznych w najbliższym okresie, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, od dnia 31 maja 2021 r. wszystkie szkoły i placówki oświatowe wracają do funkcjonowania w trybie stacjonarnym.

Biorąc pod uwagę, że powrót do szkół odbywa się nadal w okresie wygasania ostatniej fali pandemii, zwracamy się z prośbą o dochowanie możliwe najwyższej staranności w zakresie zabezpieczenia sanitarnego dzieci i młodzieży podczas zajęć realizowanych w szkołach i placówkach artystycznych, które wynikają z aktualnie obowiązujących ogólnych obostrzeń w powyższym zakresie.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Zapraszamy kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Pionkach w najbliższą sobotę (15.05.2021r.) na KONSULTACJE w ramach “dni otwartych” ❗😀🎹🎼
 
Konsultacje są indywidualne z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, trwają ok 15-20 min. Dziecko na spotkaniu zapozna się z zasadami jakie obowiązują na egzaminie wstępnym do szkoły i wzbogaci się o ciekawe doświadczenia 😷🙂🎹🎤
 
Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 798-731-016, zaczynamy o godzinie 9:00.☎️
 
 
Kolejne terminy konsultacji to 22 i 29 maj 2021r.
 
Serdecznie ZAPRASZAMY kandydatów z rodzicami/opiekunami prawnymi ‼ 🙂🎼🎹🥁🎷🎺🎸🪕🎻
 
Pionki, 10.05.2021r

Z radością informujemy o przedłużeniu rekrutacji w naszej szkole.

Wszystkie informacje znajdą Państwo w zakładce „Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022”

Zapraszamy kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Pionkach w najbliższą sobotę (15.05.2021r.) na KONSULTACJE w ramach “dni otwartych” ❗😀🎹🎼
 
Konsultacje są indywidualne z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, trwają ok 15-20 min. Dziecko na spotkaniu zapozna się z zasadami jakie obowiązują na egzaminie wstępnym do szkoły i wzbogaci się o ciekawe doświadczenia 😷🙂🎹🎤
 
Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 798-731-016, zaczynamy o godzinie 9:00.☎️
 
 
Kolejne terminy konsultacji to 22 i 29 maj 2021r.
 
Serdecznie ZAPRASZAMY kandydatów z rodzicami/opiekunami prawnymi ‼ 🙂🎼🎹🥁🎷🎺🎸🪕🎻
 
Pionki, 10.05.2021r
Zapraszamy kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Pionkach w najbliższą sobotę (8.05.2021r.) na KONSULTACJE w ramach „dni otwartych” ❗😀🎹🎼
 
Konsultacje są indywidualne z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, trwają ok 15-20 min. Dziecko na spotkaniu zapozna się z zasadami jakie obowiązują na egzaminie wstępnym do szkoły i wzbogaci się o ciekawe doświadczenia 😷🙂🎹🎤
 
Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 798-731-016, zaczynamy o godzinie 9:00.☎️
Pionki, 04.05.2021r
 
Kolejny termin konsultacji to 15 maj 2021r.
 
Serdecznie ZAPRASZAMY kandydatów z rodzicami/opiekunami prawnymi ‼ 🙂 🎼 🎹 🥁 🎷 🎺 🎸 🪕 🎻
 

W dniu 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wejście w życie nowego rozporządzenia zostało ustalone na dzień 3 maja 2021 r.

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Czerwona ikona pliku pdf Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 824

Pionki,30.04.2021r.

Uregulowanie sposobu prowadzenia zajęć w szkołach i placówkach artystycznych nastąpiło w § 5 nowego rozporządzenia, zgodnie z którym:

  • od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:
    • szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych (kształcenie zdalne)
    • szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klas IV–VIII szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (kształcenie zdalne)
  • od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV–VIII szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego zajęcia realizowane są hybrydowo, czyli w taki sposób, że:
    • nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole oraz
    • co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia w sposób zdalny

W dalszym ciągu zachowano obowiązywanie przepisu, zgodnie z którym dyrektor szkoły lub placówki artystycznej ma możliwość ustalenia  innego sposobu realizowania zajęć, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny (§ 5 ust. 3)

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 24 maja 2021 r. w szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klasy VIII szkoły podstawowej dyrektor szkoły może zapewnić konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Podobne rozwiązanie przyjęto w odniesieniu do uczniów przygotowujących się do egzaminu dyplomowego. Zgodnie z § 5 ust. 7 rozporządzenia od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w klasach programowo najwyższych szkół artystycznych, w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, dyrektor szkoły może zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego.

Czerwona ikona pliku pdf Przejdź do Rozporządzenia

W dniu 23 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wejście w życie zmian ustalono na dzień 26 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Czerwona ikona pliku pdf Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 752.

Rozporządzenie przedłuża czasowe ograniczenie funkcjonowania  szkół i placówek artystycznych na okres od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. (§ 4 ust. 1)

Pionki, 23.04.2021r.

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Pionkach informuje, że w dalszym ciągu w naszej szkole obowiązuje nauka w trybie zdalnym a w uzasadnionych przypadkach Dyrektor dopuszcza możliwość odbywania konsultacji na zasadach obowiązujących dotychczas.

Możliwe jest odbywanie ćwiczeń z instrumentów tj. perkusja i fortepian po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 798-731-016.

Pionki, 16.04.2021r.

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Pionkach

ogłasza konkurs

dla uczniów naszej szkoły – klasy fortepianu.

Będzie to konkurs na najlepsze wykonanie utworu:

Ballade pour Adeline – Paula de Senneville’a

Przesłuchania odbędą się w formie stacjonarnej, które oceni komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

Nagrodą w konkursie będzie wykonanie konkursowego utworu z ORKIESTRĄ SZKOLNĄ na zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

Na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2021r.

Pionki, 13.04.2021r.

Zapraszamy kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Pionkach w najbliższą sobotę (24.04.2021r.) na KONSULTACJE w ramach „dni otwartych” ❗😀🎹🎼
 
Konsultacje są indywidualne z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, trwają ok 15-20 min. Dziecko na spotkaniu zapozna się z zasadami jakie obowiązują na egzaminie wstępnym do szkoły i wzbogaci się o ciekawe doświadczenia 😷🙂🎹🎤
 
Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 798-731-016, zaczynamy o godzinie 9:00.☎️
Pionki, 19.04.2021r.
 
Kolejne terminy konsultacji to 8 i 15 maj 2021r.
 
Serdecznie ZAPRASZAMY kandydatów z rodzicami/opiekunami prawnymi ‼ 🙂 🎼 🎹 🥁 🎷 🎺 🎸 🪕 🎻
 
Zapraszamy kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Pionkach w najbliższą sobotę (17.04.2021r.) na KONSULTACJE w ramach „dni otwartych” ❗😀🎹🎼
 
Konsultacje są indywidualne z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, trwają ok 15-20 min. Dziecko na spotkaniu zapozna się z zasadami jakie obowiązują na egzaminie wstępnym do szkoły i wzbogaci się o ciekawe doświadczenia 😷🙂🎹🎤
 
Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 798-731-016, zaczynamy o godzinie 9:00.☎️
Pionki, 12.04.2021r.
 
Kolejne terminy konsultacji to 24 kwietnia oraz 8 i 15 maj 2021r.
 
Serdecznie ZAPRASZAMY kandydatów z rodzicami/opiekunami prawnymi ‼ 🙂 🎼 🎹 🥁 🎷 🎺 🎸 🪕 🎻
 

W dniu 8 kwietnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wprowadza przedłużenie aktualnie obowiązujących ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek do dnia 18 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie zmieniające zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2021 r. poz. 651 i wejdzie w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Pionkach informuje, że w dalszym ciągu w naszej szkole obowiązuje nauka w trybie zdalnym a w uzasadnionych przypadkach Dyrektor dopuszcza możliwość odbywania konsultacji na zasadach obowiązujących dotychczas.

Możliwe jest odbywanie ćwiczeń z instrumentów tj. perkusja i fortepian po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 798-731-016.

Pionki, 9.04.2021r.

Burmistrz Miasta Pionki
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Muzycznej I stopnia w Pionkach, ul. Leśna 1, 26-670 Pionki

Zalacznik_do_Zarzadzenia

Informacje_o_przetwarzaniu_danych_osobowych

Klauzula informacyjna – konkurs na dyrektora szkoły Muzycznej I stopnia w Pionkach-1

Pionki, 7.04.2021r.

Zapraszamy kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Pionkach w najbliższą sobotę (10.04.2021r.) na KONSULTACJE w ramach „dni otwartych” ❗😀🎹🎼
 
Konsultacje są indywidualne z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, trwają ok 15-20 min. Dziecko na spotkaniu zapozna się z zasadami jakie obowiązują na egzaminie wstępnym do szkoły i wzbogaci się o ciekawe doświadczenia 😷🙂🎹🎤
 
Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 798-731-016, zaczynamy o godzinie 9:00.☎️
 
Kolejne terminy konsultacji to 17 i 24 kwietnia oraz 8 i 15 maj 2021r.
 
Serdecznie ZAPRASZAMY kandydatów z rodzicami/opiekunami prawnymi ‼ 🙂 🎼 🎹 🥁 🎷 🎺 🎸 🪕 🎻
 
Pionki, 5.04.2021r.

Zgodnie z ogłoszonym komunikatem CEA  oraz MEiN z dnia 26 marca 2021r odnośnie obostrzeń , które mają obowiązywać od 29 marca do 11 kwietnia 2021r, Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Pionkach informuje, że w dalszym ciągu w naszej szkole obowiązuje nauka w trybie zdalnym a w uzasadnionych przypadkach Dyrektor dopuszcza możliwość odbywania konsultacji na zasadach obowiązujących dotychczas.

Możliwe jest odbywanie ćwiczeń z instrumentów tj. perkusja i fortepian po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 798-731-016 z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Pionki, 26.03.2021r.

W wyniku przesłuchań do koncertu zakwalifikowały się następujące osoby/zespoły:
1.Stanisław Sobol -gitara
2.Liliana Kowalska- skrzypce
3.Aleksandra Gwiazdowska-skrzypce
4.Mateusz Granowicz- fortepian
5.Zofia Sobol- fortepian
6.Kamil Chlebny – ksylofon
7.Zespół taneczny – p. Elżbieta Mikołajczyk
8.Zespół wokalno-instrumentalny – Zuzanna Borek
9.Zuzanna Borek- wokal
10.„Pionkowskie smyczki” – p. Karolina Matuszkiewicz
 
Warunkowo:
11.Donata Dyczkowska-trąbka
12.Nikola Wiączek – fortepian
13.Zespół Big Band- p. Patryk Walczak
 
Pionki, 13.03.2021r.
 
W związku z panującą epidemią spowodowaną Covid-19 a przede wszystkim wprowadzonymi obostrzeniami obowiązującymi od 15 marca 2021 r. Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Pionkach informuje ,że nagranie koncertu zostaje wstrzymane do czasu zniesienia obostrzeń.
Skip to content